Ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních údajůOchrana dat

Společnost Uniwise s.r.o. je správcem (dále jen správce) projektu Targetty. Následující prohlášení definuje pravidla pro zpracování, skladování a využívání údajů, které správce o svých zákaznících či uživatelích internetových stránek sbírá a schraňuje.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Uniwise, s.r.o. je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Shromažďování osobních údajů

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s osobou či firmou a které slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek, mohou obsahovat  jméno a příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce, informace o pozici v zaměstnání, regionální příslušnost a případné členství v profesních komorách.

Webové stránky provozované správcem mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které se na weby uživatelé přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení těchto webů, jejich správě a analýze trendů.

Zabezpečení a přístup k osobním údajům

Ochraně zabezpečení osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí zabezpečovacích technologií a autorizovaných postupů pomáháme chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které jsou nám poskytnuté, uchováváme na chráněných počítačových serverech, které se nacházejí v zabezpečených zařízeních a poskytují pouze omezený přístup. K údajům mají přistup pouze vybraní zaměstnanci zabezpečující zákaznický servis, distribuci či zpracovávající analýzy pro následné využití v obchodu, marketingu a vývoji produktů a služeb.

Na žádost zákazníka, jež musí být doručena v písemné formě na adresu společnosti, poskytneme bezodkladně údaje o zákazníkovi vedených, zákazník může požádat o jejich opravu či pozastavení zasílání případných obchodních sdělení.

Součástí každého obchodního sdělení je přímá možnost k pozastavení zasílání případných obchodních sdělení.

 

Napiš komentář

Musíte se přihlásit, abyste mohli komentovat.Než začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.